Prečo by sme mali deťom čítať rozprávky?

Rozprávky patria k detstvu. Ak aj vám bolo v detstve predčítané, iste sa aj vám vybaví ten hrejivý pocit lásky a pokoja, ktorý ste mohli pociťovať, keď ste vnímali mamičkin upokojujúci hlas, ktorý čítal tie najzaujímavejšie príbehy, ktoré ste v tej dobe počuli.

Čítanie rozprávok či iných detských kníh je pre deti nesmierne prínosné. Hoci si túto skutočnosť mnoho rodičov uvedomuje, nie vždy však túto spoločnú aktivitu zaradí do svojho bežného dňa. Rodičia majú toľko povinností a starostí, že na predčítanie skrátka nie je čas či nálada. Mnoho rodičov kúpi radšej svojim deťom do izbičky malú televíziu a DVD prehrávač, aby sa deti mohli na rozprávky pozerať a rodičov nijako nerušili. Bohužiaľ, žiadna taká náhradná alternatívna cesta k rozprávkam nenahradí samotné predčítanie a spoločné čítanie.

Čítanie je pre deti nesmierne dôležitou činnosťou. Žiadnym iným spôsobom nerozvinie u detí verbálne schopnosti. Čítaním však nielenže zvyšujete verbálne schopnosti, ale v ňom aj podporujete empatiu a tiež mu dávate možnosť spoznávania vlastnej fantázie. Skrátka a dobre – čítanie je nenahraditeľné.

Kedy by sme mali teda začať s predčítaním? A aké knižky by sme mali voliť? S predčítaním môžete začať už v čase, keď máme bábätko ešte v brušku. Tehotné mamičky dobre vedia, že ich dieťa v brušku reaguje na rôzne zvukové podnety. Niektoré deti v brušku reagujú na hlas rodičov, na pokojnú či naopak veľmi živú hudbu. Mamičky teda môžu hovoriť k dieťaťu, už v treťom trimestri. Pokojne však svojmu dieťaťu rozprávajte zaujímavé a pekné príbehy aj skôr.

Keď sa nám dieťa narodí, nie je schopné udržať akúkoľvek pozornosť. S predčítaním musíte teda počkať do doby, kedy nás začne dieťa viac vnímať. Ideálne je začať s dieťaťom čítať rozprávky okolo 2 rokov. Od dvoch rokov je dieťa schopné vnímať čítaný text a súčasne tiež udrží pozornosť.

Mimo fakt, že je čítanie pre deti nesmierne dôležité z hľadiska jeho zdravého psychického vývoja, budujete si čítaním vzájomné puto a prehlbujete si svoj vzťah. Predčítanie nemusí trvať dlho, ale stačí pár riekaniek, pár básničiek či pár stránok a dieťa sa začne tešiť na nasledujúci večer. Ak si urobíte z predčítania každodenný rituál, budete sa tešiť na každučký večer a zaspávanie.

Staršie deti už môžu mamičkám či oteckom pri čítaní pomáhať. Spoločné predčítanie je skvelým spôsobom, ako pripraviť svoje dieťa na nástup do školy. Vďaka čítaniu sa dieťaťu prehĺbi cit pre jazyk, zväčší sa slovná zásoba, naučí sa pekne po slovensky a súčasne sa naučí prijímať, spracovávať a pamätať si informácie. Vďaka čítaniu svojmu dieťaťu rozvíjate aj logické myslenie, čo v škole samozrejme plne využije.

Ďalším dôležitým dôvodom pre čítanie deťom je fakt, že sa tak dieťa učí spisovnému jazyku. Učí sa nevedomky správnej výslovnosti. Vďaka počúvaniu pri čítaní a vlastnej detskej fantázii deti doslova dychtia po ďalších informáciách. Deti sa tak naučia zaobchádzať s knižkami a budú ich mať radi, pretože vedia, že v knižkách je rad zaujímavých a užitočných informácií. Vďaka kladnému postoju k čítaniu a knižkám sa bude dieťa v staršom veku rado učiť bez toho, aby si uvedomovalo, že sa učí.

Vďaka počúvaniu a súčasnému vnímaniu rodičov pri čítaní si dieťa pozvoľna začne uvedomovať, že to, čo rodič hovorí, je nejakým spôsobom zaznamenané v knižke. Dieťa si začne uvedomovať, že to, čo mamička hovorí, sa skladá z viet, slov a písmeniek. Postupom času dieťa pochopí akým smerom sa text číta, že knižka má niekoľko strán, ktoré v sebe ukrývajú odseky, vety, slová a obrázky, ktoré začne odlišovať od samotného textu. Ak dieťa tieto základy pochopí už v predškolskom veku, veľmi sa mu tým uľahčí nástup do prvej triedy. Takéto dieťa podstatne lepšie zvláda učivo v prvej triede.

Vďaka pozornému načúvaniu sa dieťa učí tvoriť správne vety a zlepšuje si tak komunikačné zručnosti. Dieťa sa tak bude vedieť lepšie vyjadrovať, čo mu vybuduje zdravé sebavedomie a sebadôveru.

Ďalším dôvodom, prečo by sme mali deťom čítať je fakt, že sa týmto dieťa naučí koncentrácii. Dieťa sa učí pozorne a pokojne prijímať informácie. Toto umenie využije predovšetkým v čase, keď bude chodiť do školy, kde bude musieť počúvať pani učiteľku a súčasne si pamätať aj to, čo učiteľka deťom hovorí.

Nepodceňujte preto predčítanie deťom. Ukážte im, že kniha je predmetom zábavy, kúziel a krásnych fantázií. Naučte deti, že knižky sú krásne, čarovné a je v nich mnoho zaujímavostí. Naučte svoje dieťa mať rado knižky. Investujte svoj čas do predčítania svojim deťom. Je to najzákladnejšie a jedna z najdôležitejších investícií, ktoré im môžete dať.

A ako vnímajú vaše deti predčítanie? Ktoré príbehy sa im páčia najviac? A spomínate si na dobu, keď bolo predčítané vám?

FOTO: pexels.com