Prečo nebrániť bondingu po narodení?

Čas, ktorý strávi dieťa s matkou bezprostredne po narodení nazývajú odborníci bonding. Sú to veľmi dôležité chvíle tak pre novopečenú mamu, ako aj pre práve narodené dieťatko. Je smutné, že v mnohých pôrodniciach ešte stále nie je mamám umožnené byť s dieťatkom po pôrode tak dlho, ako si praje. Bežná rutina totiž ešte stále vyhráva nad tým, čo je prirodzené.

Neberte ma od mamy!

Asi tak by si vzdychlo každé bábätko, ktoré hneď po narodení odlúčili lekári od matky. Každá, ktorá má pôrod za sebou vie, že po narodení je dieťatko väčšinou odnesené, aby absolvovalo povinné lekárske vyšetrenia, meranie, váženie, obliekanie, a až potom ho prinesú mame ukázať. Áno, ukázať. Pretože pokiaľ si to žena vyslovene nevyžiada, dostane svoje bábätko až po niekoľkých hodinách, aby si po pôrode oddýchla. Niektoré mamy to možno privítajú, pretože po dlhom a namáhavom pôrode sa naozaj potrebujú zotaviť. Väčšina mamičiek sa ale zhodne na tom, že by mali svoje uzlíčky šťastia najradšej pri sebe hneď po narodení.

 

Na čo všetko má bonding vplyv?

Dieťa žije dlhú dobu v tele mamy. Pozná jej vôňu, zvuk jej srdca, jej hlas. Viete si predstaviť, aký obrovský šok je pre neho narodiť sa, kedy sa s príjemného tepla a prítmia dostane na silné svetlo do prostredia, kde počuje množstvo nových zvukov a odrazu je v neznámom prostredí? Preto je prítomnosť jeho mamy nesmierne dôležitá. Deti, ktoré sú k mame priložené hneď po narodení a môžu pri nej zostať tak dlho, ako si to mamička vyžiada, sú potom oveľa pokojnejšie a vyrovnanejšie, ako tie, ktoré museli hneď po narodení prežiť taký obrovský šok.

Aj čo sa týka vzťahu mamy a dieťaťa, tento sa vytvára práve počas prvých hodín po narodení. Ak je matke prítomnosť dieťaťa odoprená, vytvára si vzťah oveľa ťažšie alebo naopak, je na dieťa až príliš naviazaná. Žiadna z týchto možností ale nie je ideálna. Ak má mamička dieťatko pri sebe, hormóny šťastia sa vyplavujú tak intenzívne, že prestáva cítiť únavu aj bolesť, ktorú jej spôsobil pôrod a je schopná plnohodnotne sa o bábätko postarať skôr, ako mamy, ktoré mali čas „oddýchnuť si“ po pôrode bez dieťatka.

Ak je vám, milé budúce mamy, bonding umožnený, určite ho využite. Samozrejme, všetko sa musí diať s prihliadnutím na zdravotný stav vás a vášho dieťatka. Ak je všetko v poriadku, je bonding ten najlepší spôsob, ako si začať vytvárať vzťah s vaším drobčekom hneď, ako sa narodí.

FOTO: pexels.com