Spolužitie viacerých generácií a výchova detí

V minulosti, no ani v dnešnej dobe nie je nič zvláštne, ak pod jednou strechou žijú spolu viaceré generácie. V súčasnosti sú mladí často v takej situácii, že si jednoducho nemôžu dovoliť vlastné bývanie, a tak sa rozhodnú zostať bývať u rodičov, prípadne si prerobia pôvodné bývanie na jednom poschodí rodičovského domu.  Každý má ale svoje zvyky, svoje predstavy, a tak často dochádza k napätiu. Nehovoriac o tom, keď prídu na svet vnúčatá.

Starí rodičia sú na rozmaznávanie, rodičia na výchovu

Dnešná generácia detí je úplne iná ako tá, ktorú si pamätajú naši rodičia. Ak starí rodičia bývajú spolu so svojimi deťmi a vnúčatami, nastávajú často medzi týmito generáciami trenice. Starí rodičia jednoducho nevedia pochopiť, ako môžu ich deti vychovávať tie svoje tak benevolentne alebo naopak, tak neúmerne prísne.

Tak ako vo všetkom, my ani naši rodičia nemusíme mať nutne rovnaké názory, nech sa to týka čohokoľvek. Ani pri výchove detí to nemusí byť inak. Dôležité ale je, aby ste si vy a aj oni uvedomili, že zodpovednosť za svoje deti a aj ich výchovu máte výhradne vy, rodičia. Vaši rodičia už svoje deti, teda vás, vychovali. To, čo mali odovzdať ako rodičia, odovzdali. Pre svoje vnúčatá by samozrejme tiež mali predstavovať autoritu a nenechať ich robiť čokoľvek, no určite by vo výchove nemali ísť proti vám a zastávať len svoje názory.

Veľmi často sa totiž stretávame s tým, že rodič dieťaťu niečo zakáže, no starý rodič to povolí. Dieťa je potom zmätené a nevie, koho má poslúchnuť. Samozrejme, že si najčastejšie vyberie ten variant, ktorý mu vyhovuje. No konečný efekt je taký, že postupne prestáva mať rešpekt pred rodičmi, pretože vie, že sa ho starí rodičia zastanú.

Preto by si mali starí rodičia uvedomiť, že takýmto správaním podkopávajú autoritu vlastných detí pre ich deťmi. Keby sa to týkalo ich samých, určite by sa im to nepáčilo.

 

Skúste si určiť pravidlá

Pri spoločnom bývaní viacerých generácií je potrebné určiť si hranice a pravidlá, ktoré budete vo výchove detí dodržiavať všetci bez výnimky. Rodičia i starí rodičia by mali „ťahať za jeden povraz“ a výchova detí tak pôjde oveľa jednoduchšie a určite sa vyhnete aj mnohým nedorozumeniam. Aj na deti bude takáto jednotná výchova pôsobiť oveľa lepšie. Ak budú mať jasne stanovené hranice, budú vedieť, čo môžu a čo nie. Ak budú dohodnuté pravidlá dodržiavať všetky tri strany, generácie,  potom pôjde výchova ako po masle.

FOTO: pexels.com