adopcia

Ako postupovať pri adopcii?

Zvažujete adopciu? Čo všetko vás čaká a čo musíte spĺňať, aby ste sa napokon dočkali vytúženého dieťatka?

adopcia

Je to dlhý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť

Nie všetkým párom sa pošťastí splodiť potomka a práve vtedy prichádza na rad adopcia. Posledné riešenie, ktoré splní a naplní rodičovské túžby. Aj keď na Slovensku nie je bežnou záležitosťou, stále viac dvojíc sa prikloní práve k tejto možnosti. Sen o vlastnej rodine sa môže stať skutočnosťou.

 

Dlhá cesta, na konci ktorej vás čaká odmena

Odmena alebo dar – dieťa. Za svoju vytrvalosť a odhodlanosť sa konečne dočkáte. Jedného dňa si domov prinesiete nového člena rodiny, ktorý získa vaše priezvisko a vytúžené zázemie. Vy sa stanete adoptívnymi rodičmi a zároveň právnymi zástupcami. Ktoré dieťa je vhodné na adopciu? V prvom rade dieťa bez rodičov, to znamená, že je súdom vyhlásené za právne voľné alebo dieťa, ktorého rodičia poskytli súhlas na adopciu. Tiež sem patrí dieťa, ktoré má jedného rodiča, ktorý je vo zväzku s druhým partnerom.

 

Môže si dieťa adoptovať každý?

Dieťa si môžu adoptovať manželia, ale aj jednotlivci, ktorí splnia všetky podmienky. Patrí sem čistý register trestov, dobrý zdravotný stav a doklad o majetkových a príjmových pomeroch. Ak sa rozhodnete pre adopciu, vyhľadajte príslušné oddelenie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a podajte žiadosť o adopciu. Následne budete zapísaní na Zozname žiadateľov o NRS a čaká vás približne ročná príprava. Počas tohto obdobia očakávajte návštevu sociálnych pracovníkov, ktorí budú skúmať vaše bytové, rodinné a sociálne pomery.

 

Príprava na náhradné rodičovstvo

Pýtate sa, prečo je to nutné? Adopciou sa zaväzujete, že budete dieťa chrániť a takisto aj všetky jeho práva. Počas rodičovstva sa vyskytnú situácie, ktoré bude potrebné zvládnuť a ako „novopečení“ rodičia by ste nemali ostať s ničím zaskočení. Počas čakania si spríjemňujte dlhé chvíle zháňaním informácií a navštevujte čo najviac stránok, ktoré sa zaoberajú práve touto témou. Čím viac budete prepravení, tým ľahšie všetko zvládnete.

FOTO: pexels.com